Pavimentacio opus incertum color alfals

Pedra natural (grosor 15 cm)

RAMILO CONSTRUCCIONS · NATURAL STONE

Altres pedres